ZZP, alles over zorgzwaartepakketten

Voor meer informatie kijk op
www.minvws.nl/dossiers/zorgzwaartebekostiging/voor-clienten/uw-zorgzwaartepakket

De bekostiging van de zorg en het verblijf in een AWBZ-zorginstelling verandert. Nu krijgen instellingen nog geld voor beschikbare capaciteit (aantal bedden of plaatsen). Vanaf 2009 is dit bedrag afhankelijk van de kenmerken van de cliënt en de hoeveelheid zorg die een cliënt nodig heeft. Dit systeem heet zorgzwaartebekostiging. In dit systeem wordt de zorgbehoefte van een cliënt uitgedrukt in een zorgzwaartepakket (ZZP). In 2007 en 2008 doen instellingen ervaring op met dit systeem en wordt de zorg nog op de oude wijze gefinancierd. In 2009 wordt de zorgzwaartebekostiging daadwerkelijk ingevoerd.

Wat is een zorgzwaartepakket?
Een ZZP is een volledig pakket van zorg dat aansluit op de kenmerken van u als cliënt en het soort zorg dat u nodig heeft. Het bestaat uit een beschrijving van de cliënt (cliëntenprofiel), het aantal benodigde uren zorg en een beschrijving van die (verblijfs-)zorg. Voor de drie sectoren zijn er 52 ZZP’s ontwikkeld:

  • 10 voor de sector Verpleging & Verzorging;
  • 13 voor de sector Geestelijke Gezondheidszorg;
  • 29 voor de sector Gehandicaptenzorg.

Het totaal aantal benodigde (geïndiceerde) uren staat omschreven in het ZZP en u en/of uw vertegenwoordiger bespreekt met de zorgaanbieder op welke wijze deze uren uit het geïndiceerde pakket worden ingezet. De zorgaanbieder legt de afspraken over de zorginzet vervolgens vast in het zorgplan.

Voor meer informatie kijk op
www.minvws.nl/dossiers/zorgzwaartebekostiging/voor-clienten/uw-zorgzwaartepakket