Wajong, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Voor meer informatie kijk op www.uwv.nl/wajong

Jonggehandicapten
Was u voor uw 17e verjaardag:

  • gehandicapt of langdurig ziek;
  • student en jonger dan 30 toen u gehandicapt raakte of langdurig ziek werd?

U kunt dan door ziekte of handicap sinds jonge leeftijd moeilijk of niet werken. U krijgt misschien een uitkering voor jonggehandicapten. Deze uitkering heet een Wajong-uitkering. U bent dan voor uw inkomen niet afhankelijk van uw ouders/verzorgers of de bijstand.

Wat is Wajong?
Wajong betekent: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. UWV bekijkt of u in aanmerking komt voor een Wajong-uitkering en zorgt ook voor betaling. UWV kijkt samen met u en met deskundigen naar uw mogelijkheden om te werken.

Passend werk en opleiding
Als u kunt werken dan helpt UWV u bij het vinden van passend werk. Ook kijkt UWV samen met u naar een opleiding of cursus. Dat heet (re-)integreren. Vaak vergoedt UWV de kosten voor vervoer naar uw werk of school. Ook kan UWV vaak de aanpassingen en hulpmiddelen voor uw werk of school vergoeden.

Voor meer informatie kijk op www.uwv.nl/wajong