VVT Opleidingen, voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg

Voor meer informatie kijk op www.vvtopleidingen.nl

Op deze site treft u alle relevante informatie aan over de branche erkende opleidingen in de branche verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT).

Branche erkende opleidingen zijn opleidingen voor medewerkers in de vvt branche, die niet landelijk erkend zijn, zoals bijvoorbeeld de MBO-opleiding tot verzorgende, maar die wel civiel effect hebben in de vvt branche. De branche erkende opleidingen zijn ontstaan als gevolg van goede samenspraak tussen werkgevers- en werknemersorganisaties in de branche en in nauw overleg met het werkveld. Dit heeft als gevolg dat een branche erkende opleiding door werkgevers in de vvt branche wordt ‘erkend’ als een goede en toereikende (vervolg)opleiding voor een vervolgfunctie met dezelfde titel.

Op dit moment zijn er nog niet zoveel branche erkende opleidingen. Sinds 2003 bestaat de EVV opleiding, de opleiding tot Eerst Verantwoordelijk Verzorgende. In 2009 zal voor het eerst de tweede branche erkende opleiding worden verzorgd: de opleiding tot Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP).

Wanneer een medewerker uit de vvt branche een branche erkende opleiding volgt, kan deze erop rekenen dat hij/zij in de opleiding de competenties verwerft die hij/zij nodig heeft om in de vervolgfunctie goed te functioneren. De competenties staan beschreven in een profiel voor de betreffende functie.

Een branche erkende opleiding wordt uitgevoerd door een door de branche erkend opleidingsinstituut. Een opleidingsinstituut wordt door de branche ‘erkend’ in geval het kan aantonen dat ze een opleidingsprogramma verzorgt waarin alle competenties, beschreven in het profiel, worden geleerd en een examen afneemt, waarbij deze competenties ook worden getoetst. Een vvt medewerker die bij zo’n erkend instituut de opleiding volgt, krijgt na het met goed gevolg afleggen van het examen een door de branche erkend diploma en een speld uitgereikt.

De VVT site bevat zowel informatie voor de opleidingsinstituten, die erkend willen worden als instituut voor het verzorgen van één of meer door de branche vvt erkende opleidingen, als informatie voor de deelnemers aan de opleidingen: wat houdt de opleiding precies in, waar kan ik deze volgen en hoe ontwikkelt deze functie zich in het werkveld.

Voor meer informatie kijk op www.vvtopleidingen.nl