VPG, Vereniging voor psychogeriatrie

Voor meer informatie kijk op www.devpg.nl

De vereniging is opgericht in 1983. Zij is aangesloten bij de International Psychogeriatric Association. De VPG is een unieke vereniging voor iedereen die werkzaam is in de psychogeriatrie. De vereniging wil de psychogeriatrie als werkterrein en wetenschapsgebied een vooraanstaande plaats geven in onze samenleving. Voor mensen met psychogeriatrische problemen wil de VPG een betere hulp- en zorgverlening bereiken.

De VPG kijkt over de grenzen van disciplines heen. Daartoe bevordert de vereniging onderlinge contacten tussen hulpverleners en een goede informatievoorziening. Daarnaast stimuleert de vereniging wetenschappelijk onderzoek voor psychogeriatrie. Dergelijk onderzoek levert zo de noodzakelijke impulsen voor verbetering van de kwaliteit van de zorg.

De VPG begon in 1983 met het organiseren van congressen. Deze hebben steeds praktische problemen als onderwerp, waarbij mensen die de dagelijkse zorg verlenen, centraal staan. Niet alleen door congressen, maar ook via DENKBEELD, tijdschrift voor psychogeriatrie, wil de vereniging haar doelen bereiken en de band tussen de leden versterken. DENKBEELD komt zes keer per jaar uit en bevat veel informatie die voor iedereen toegankelijk is. Het tijdschrift richt zich op een breed samengesteld lezerspubliek. Daarnaast organiseert de VPG regelmatig regionale bijeenkomsten voor uitwisseling van informatie en het bevorderen van onderlinge contacten tussen mensen die in een bepaald deel van het land in de psychogeriatrische zorg werkzaam zijn.

De Vereniging voor Psychogeriatrie kent periodiek de Psychogeriatrie Prijs toe aan een persoon of organisatie die zich bijzonder verdienstelijk gemaakt heeft voor de psychogeriatrie. Met deze prijs wil de VPG mensen waarderen en stimuleren die zich op een bijzondere wijze inzetten voor de psychogeriatrie. Twee andere prijzen die de vereniging uitreikt zijn de Scriptieprijs en de Prijs Student Verpleging/Verzorging van het jaar.

Werkt u in de psychogeriatrie?
Door lid te worden van de VPG laat u zien dat u psychogeriatrie belangrijk vindt. Werken in de psychogeriatrie is heel bijzonder. De VPG wil dat onderstrepen en ondersteunt een goede beroepsuitoefening van allen die in de psychogeriatrie werkzaam zijn. Via de VPG ontmoet u medestanders, mensen die de psychogeriatrie, net als u, boeiend en belangrijk vinden en die graag iets doen voor de ontwikkeling van dit vak. Samen sta je sterker, door bundeling van krachten kan de VPG meer bereiken.

Voor meer informatie kijk op www.devpg.nl