VNG, Vereniging Gehandicaptenzorg

Voor meer informatie kijk op www.vng.nl

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), gevestigd te Utrecht, is de brancheorganisatie voor de aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap. Binnen onze organisatie zijn vijftig professionals werkzaam. Het doel van de VGN is op een pro-actieve wijze de collectieve belangenbehartiging voor 165 leden te verzorgen. Binnen de gehandicaptenzorg werken 147.000 werknemers voor circa 110.000 cliënten. Het totale budget voor de branche bedraagt ongeveer € 5 miljard. De VGN streeft naar gunstige voorwaarden en een actieve belangenbehartiging op het vlak van financiering, wet- en regelgeving, werkgeverszaken en de inhoud van de zorg.

Voor meer informatie kijk op www.vng.nl