Vilans, kenniscentrum voor langdurige zorg

Voor meer informatie kijk op www.vilans.nl

Wie zijn we?
Vilans is hét onafhankelijke landelijke kenniscentrum op het gebied van de langdurende zorg. Wij verbeteren de kwaliteit van leven en participatie voor mensen die langdurig zorg nodig hebben, door werkers en organisaties toe te rusten met praktisch toepasbare kennis.

Wij zijn een nieuwe organisatie met een rijk verleden. De waarden van waaruit wij werken zijn: ondernemen, inspireren en verbinden. Onze ambitie is groot! Wij streven naar veranderingen in de praktijk die blijvend zijn.

Vilans telt ongeveer 150 medewerkers en is gevestigd op 5 minuten lopen van station Utrecht CS. In Hoensbroek staat de nevenvestiging.

Ontstaan:
Vilans is op 1 januari 2007 ontstaan door het samengaan van drie organisaties:

  • KBOH: werkte voorheen aan kennis, informatie en communicatie over kwaliteit en bruikbaarheid van hulpmiddelen en aanverwante diensten;
  • KITTZ: hielp mensen zo lang mogelijk zelfstandig te zijn door te stimuleren dat er goede producten, diensten en zorg waren, afgestemd op de behoefte en wensen van mensen.
  • NIZW Zorg: was een publieke kennisorganisatie die werkte aan verbetering en vernieuwing van de zorg- en dienstverlening aan ouderen, chronisch zieken en mensen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen. NIZW Zorg maakte deel uit van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW.

Per 1 juli 2007 is ook het iRv, Kenniscentrum voor revalidatie en handicap uit Hoensbroek, gefuseerd met Vilans. Daarmee ontstaat één grote kennisorganisatie voor kennisontwikkeling, -verspreiding en -implementatie over en voor een betere kwaliteit van leven voor mensen die langdurig zorg nodig hebben. De vestiging van het iRv in Hoensbroek, blijft bestaan als een locatie van Vilans.

Vilans is ontstaan uit de opdracht van het ministerie van VWS om de landelijke kennisinfrastructuur voor zorg en welzijn te moderniseren.

Voor meer informatie kijk op www.vilans.nl