Trimbos instituut

Voor meer informatie kijk op www.trimbos.nl

Het Trimbos-instituut is het landelijk kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en de maatschappelijke zorg.

Missie
Het Trimbos-instituut bevordert de kwaliteit van leven door het ontwikkelen en toepassen van kennis over geestelijke gezondheid, verslaving en lichamelijke ziektes die daarmee samenhangen

Kerntaken

  • Beleidsmakers, politici en professionals informeren over de geestelijke gezondheid van de Nederlandse bevolking.
  • Monitoren en signaleren van psychische en verslavingsproblemen.
  • Onderzoek doen naar de organisatie, toegankelijkheid, kwaliteit en effectiviteit van preventie en hulpverlening.
  • Ontwikkelen van nieuwe methoden, protocollen, richtlijnen en programma’s voor preventie, behandeling en organisatie van de zorg.
  • Cursussen en trainingen geven op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg, om hulpverleners te ondersteunen bij de verbetering van de kwaliteit van hun werk.

Voorlichting geven over psychische problemen en over alcohol en drugs.

Voor meer informatie kijk op www.trimbos.nl