Toolkit persoonsgerichte zorg – Vilans

Persoonsgerichte zorg helpt mensen met een chronische ziekte beter omgaan met hun aandoening. Niet de ziekte staat centraal, maar het functioneren en de leefstijl. Voor veel zorgverleners vraagt persoonsgerichte zorg (deels) om een andere manier van werken. De relatie tussen patiënt en zorgverlener verandert. Van de patiënt wordt een actievere rol verwacht, terwijl de zorgverlener steeds meer als coach fungeert.

In deze toolkit verzamelen we in de loop van 2015 instrumenten waarmee zorgaanbieders handen en voeten kunnen geven aan persoonsgerichte zorg. Als eerste aanzet ontwikkelden we samen met experts, zorgverleners en patiënten twee gesprekshandleidingen ‘Samen beslissen’ voor een persoonsgericht consult. Eén voor de eerstelijns zorgverlener en één voor de patiënt. Beide handleidingen hebben dezelfde gespreksopbouw en volgen de drie stappen die de kern vormen van persoonsgerichte zorg:

  • Agenda bepalen
  • Doelen en acties formuleren
  • Vervolgstappen organiseren

Bekijk ook het thema Persoonsgerichte zorg op Kennisplein Chronische Zorg.