Sting, landelijke beroepsvereniging verzorging & zorgprojecten

Voor meer informatie kijk op www.sting.nl

Sting is vooruitstrevend en actief. Leertrajecten, kwaliteitsinstrumenten, brochures over het vak verzorging, lesbrieven voor (na)scholing en cursussen. Het zijn maar een paar voorbeelden van de vele activiteiten waarmee we kennis en inzichten uitdragen.

Onvermoeibaar brengen we bij politici, werkgevers en beleidsmakers onder de aandacht waar zich problemen voordoen in de zorgverlening en hoe de verzorging en de positie van helpenden en verzorgenden verbeterd kan worden. Voor die betere zorg maken we ons, samen met andere organisaties, sterk.

Op deze site vind je informatie over onze organisatie, onze producten, activiteiten en nog veel meer. Heb je vragen, wil je reageren op actuele zaken of heb je tips? Dan kun je terecht op ons discussieforum.