Signaleren, observeren, interpreteren en rapporteren

Signaleren, observeren, interpreteren en rapporteren zijn essentiële voorwaarden om met een zorgplan te werken. In de training gaan we aan de slag met verschillende manieren van waarnemen en observeren. Wat nemen we waar, hoe interpreteren we? Welke rol speelt de omgeving, de eigen waarden en normen?

Verschillende methodes van observeren komen aan bod. Hoe interpreteer je de observaties en welke mogelijkheden van rapporteren zijn er? In deze training speelt de praktische oefening een belangrijke rol.

Terug naar Trainingsaanbod