ArboManagementSysteem

Algemeen
Raatwerk levert kennis en advies over veilig en gezond werken waarbij gestreefd wordt naar het vergroten van de mogelijkheden van de klant om zelf invulling te geven aan haar wensen op dit gebied. Ofwel; Raatwerk ondersteunt voor een beperkte periode in de vorm van aangeleverde kennis en kunde waarna de klantzelf aan de slag kan met de verworven inzichten en instrumenten.

Raatwerk levert diensten in de vorm van een werkplekonderzoek, RI&E en ArboManagementSysteem (AMS), cursussen (preventiemedewerker), werkbelevingsonderzoek, verzuimanalyses etc. Raatwerk beschikt over de Arbeids- en Organisatiedeskundige (A&O-er), van belang in het kader van toetsingen van RI&E’s.

ArboManagementSysteem (AMS)
De RI&E wordt door veel ondernemers ervaren als een verplicht nummer, een enkeling spreekt zelf van ‘een betaalde belediging’. Dat heeft alles te maken met de manier waarop de RI&E wordt beleefd, aangeboden en uitgevoerd. Natuurlijk is het een gegeven dat de RI&E verplicht is, dat deze in veel gevallen getoetst moet worden, dat de RI&E actueel en volledig moet zijn en dat het Plan van Aanpak regelmatig geëvalueerd en bijgesteld moet worden etc.

‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’; dat geldt ook voor het gebruik van het ArboManagementSysteem (AMS) bij het uitvoeren van de RI&E. Het AMS levert duidelijke structuur en samenhang op in de veelheid van zaken die op u af komen. Het voorkomt een enorme papierwinkel, is meer op de toekomst gericht en geeft mogelijkheden om als organisatie zelf accenten te leggen.

Het AMS is een digitale RI&E én een hulpmiddel om de voortgang van de arboactiviteiten te volgen. Het maakt het maken van actuele rapportages bovendien erg eenvoudig. Het AMS is een digitaal, webbased systeem dat los van alle andere programmatuur kan worden gebruikt. Via inlogaccounts krijgen medewerkers toegang tot het systeem en afhankelijk van de ingestelde bevoegdheden kunnen medewerkers bepaalde handelingen uitvoeren.

Het AMS kent aanvullende modules zoals toetsingsmodule (door de kerndeskundige), ongevallenmodule, managementinformatiemodule, een module voor het beheer van een Handboek en een app voor het melden van gevaarlijke situaties en toevoegen van acties vanuit de werkvloer.

Klik op het logo voor meer informatie.