Rouw en rouwverwerking

Als een persoon met een verstandelijke beperking te maken krijgt met het overlijden van iemand die hem/haar dierbaar is, is het belangrijk hem of haar de gelegenheid te geven te rouwen, en dit verlies te verwerken.
Dit geldt voor iedereen. Wie niet goed rouwt krijgt hier later vaak problemen mee. Bij mensen met een verstandelijke beperking kan dit zich onder andere uiten in gedragsproblemen, psycho-somatische klachten en onverklaarbare reacties op de omgeving.

Tijdens de training Rouw en rouwverwerking wordt onder andere aandacht besteed aan:

  • Afscheid nemen
  • Het rouwproces
  • Verlate rouwreacties
  • Emoties in het rouwproces
  • Omgang met de rouwende

Tijdens de training wordt de theorie behandeld echter de praktijk staat centraal.

Terug naar Trainingsaanbod