BIG-register

Voor meer informatie kijk op www.bigregister.nl

Het BIG-register
Het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, voert het BIG-register. Ook houdt het CIBG zich bezig met de erkenning van buitenlandse diploma’s.

Het BIG-register
Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet-BIG (Wet op de individuele beroepen in de gezondheidszorg). Er staan meer dan 400.000 zorgverleners geregistreerd in het BIG-register. Het BIG-register verleent duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Iedereen kan het register raadplegen

Erkenning buitenlands diploma
Zorgverleners met een buitenlands diploma moeten voldoen aan de Nederlandse opleidingseisen. Het opleidingsniveau, eventueel in combinatie met relevante werkervaring, moet gelijk zijn aan die van een Nederlandse zorgverlener. Wij beoordelen of een zorgverlener met een buitenlands diploma aan deze eisen voldoet. Wie aan deze eisen voldoet, krijgt een verklaring van vakbekwaamheid.

Op deze website
Op www.bigregister.nl vindt u nieuws en achtergrondinformatie over de registratie van “beroepsbeoefenaren in de Nederlandse gezondheidszorg”. Zorgverleners kunnen via deze site hun eigen registratie inzien of zich aanmelden voor registratie.Daarnaast verzorgt RIBIZ statistische informatie over en uit het register en biedt zij geïnteresseerden de mogelijkheid in het BIG-register te zoeken naar specifieke zorgverleners.

Wat doen wij?
Wij zijn verantwoordelijk voor de registratie van zorgverleners in het BIG-register.
Ook geven wij verklaringen van vakbekwaamheid af aan zorgverleners met een buitenlands diploma die in Nederland willen werken.

Voor meer informatie kijk op www.bigregister.nl