Raad voor de volksgezondheid en zorg

Voor meer informatie kijk op www.rvz.net

De RVZ adviseert over het beleidsterrein volksgezondheid en zorg. Dat is bijvoorbeeld de jeugd-, ouderen-, geestelijke gezondheids- en ziekenhuiszorg. Daarbij komen allerlei beleidsaspecten aan bod, zoals financiële en organisatorische kwesties, medisch-ethische zaken en patiëntenrechten.
Thema’s die in de adviezen aan de orde komen, zijn de kosten van de gezondheidszorg, wachtlijsten en schaarste, verslavingsproblemen in Nederland, de taak van de gemeente op deze terreinen, bedreigingen voor de volksgezondheid etc.

Aan de RVZ is het Centrum voor ethiek en gezondheid (CEG) verbonden. Het CEG is een samenwerkingsverband met de Gezondheidsraad. Het signaleert ontwikkelingen op het gebied van gezondheid die een plaats verdienen op de ethische beleidsagenda van de overheid. De website www.ceg.nl geeft achtergrondinformatie, adressen en links.