Procenten en promilles

  • Procenten: Het geheel is altijd 100 %
  • Promilles: Het geheel is altijd 1000 ‰