Platvorm VG, collectieve belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders en verwanten

Voor meer informatie kijk op www.platvormvg.nl

Platform VG staat voor collectieve belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders en verwanten. De organisatie wil bevorderen dat mensen met een verstandelijke beperking welkom zijn in onze samenleving. Zij moeten op hun eigen manier kunnen leven en deelnemen aan de maatschappij. De belangenbehartiging gaat uit van de ervaringen van mensen met een beperking en die van hun ouders en verwanten. Keuzevrijheid op alle levensterreinen staat centraal. Platform VG werkt samen met andere landelijke organisaties die opkomen voor mensen met (andere) beperkingen.

Bij het Platform zijn organisaties aangesloten die (in meer of mindere mate) actief zijn voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders/verwanten.

Voor meer informatie kijk op www.platvormvg.nl