Platform EMG, Ernstig Meervoudige Gehandicapten

Voor meer informatie kijk op www.emgplatform.nl

Wat doet het Platform EMG?
Het Platform EMG is een kennisnetwerk en informatiepunt voor en door ieder die professioneel of persoonlijk betrokken is bij mensen met een ernstige meervoudige handicap.

Doel
Het Platform EMG heeft tot doel:

  • het verzamelen, uitwisselen en verspreiden van kennis en informatie en
  • het bevorderen van kennisontwikkeling

Doelgroepen van het Platform EMG zijn ouders en professionals.

Het Platform EMG biedt kennisuitwisseling en -ontwikkeling via:

Visie
Het Platform EMG werkt vanuit de opvatting dat ernstig meervoudig gehandicapten recht hebben op een volwaardig bestaan in de samenleving. Beperkingen die nu eenmaal inherent zijn aan de handicaps zullen als beperking geaccepteerd moeten worden maar zijn bovenal een uitdaging om creatieve oplossingen en alternatieven te ontwerpen.

Missie
De verbetering van de kwaliteit van bestaan van mensen met een ernstig meervoudige beperking. Nu het Platform EMG tot in ieder geval 2011 gefinancieerd wordt, kunt in het najaar van 2009 een nieuw meerjarenplan verwachten.

Organisatie
Het Landelijk Platform EMG is een stichting. In het bestuur zijn onder meer vertegenwoordigd: de BOSK, de Platform VG en twee VGN lidinstellingen. Het Platform EMG wordt gefinancierd door een twintigtal instellingen uit de zorg voor mensen met beperkingen en gefaciliteerd door de VGN.

Voor meer informatie kijk op www.emgplatform.nl