PGB, alle vragen over het persoonsgebonden budget

Voor meer informatie kijk op
www.minvws.nl/dossiers/persoonsgebonden_budget_pgb/default.asp

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen. U kiest zelf uw hulpverleners en begeleiders uit. Of u huurt een organisatie in, die in uw opdracht gaat werken.

U kunt op die manier veel zelf regelen, zodat u niet afhankelijk bent van traditionele zorgaanbieders.

Zorgfuncties met een pgb
In de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) staan de volgende ‘zorgfuncties’ waarvoor een pgb mogelijk is:

  • ¬†Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Begeleiding
  • Tijdelijk verblijf (logeeropvang)
  • Vervoer (met medische indicatie in combinatie met begeleiding in dagdelen)

Er is geen pgb mogelijk voor behandeling en langdurig verblijf. Die zorg wordt altijd in natura geleverd.

Voordelen van een pgb
Wanneer u het prettig vindt zelf afspraken te maken met zorgverleners, dan is een pgb misschien iets voor u. Bijvoorbeeld omdat u iemand in uw omgeving kent die de zorg kan leveren. U kunt dan zelf de dagen en tijden afspreken waarop uw zorgverlener komt. Veel mensen met een pgb waarderen bovendien dat ze met een vaste zorgverlener werken, die ze zelf kiezen.

Nadelen van een pgb
Als u voor een pgb kiest, moet u zelf bepalen door wie, wanneer, waar en hoe de benodigde zorg wordt verleend. U moet zelf personeel werven en zorgovereenkomsten afsluiten. U moet zelf uw zorgverlener(s) uitbetalen, een administratie bijhouden en verantwoording afleggen bij het zorgkantoor over de besteding van uw pgb.

Combineren met zorg in natura
U kunt een pgb ook combineren met zorg in natura. Zorg in natura is zorg die door een zorginstelling wordt geleverd. Het is mogelijk dat u een bepaalde functie zelf wilt regelen en een andere functie liever in natura wilt krijgen. U vraagt dan een pgb aan voor de functie die u zelf wilt regelen en laat de andere functie in natura leveren.

Voor meer informatie kijk op
www.minvws.nl/dossiers/persoonsgebonden_budget_pgb/default.asp