Onder bewindstelling, curatele, bewind en mentorschap

Voor meer informatie kijk op
www.justitie.nl/onderwerpen/familie_en_gezin/curatele_bewind_mentorschap

Ondercuratelestelling, onderbewindstelling en mentorschap zijn drie maatregelen die de kantonrechter kan instellen als iemand niet meer goed in staat is zijn eigen belangen te behartigen of voor zichzelf te zorgen. U kunt daarbij denken aan mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrisch patiƫnten, Alzheimer patiƫnten of mensen die verslaafd zijn.