Cliënten met een verstandelijke beperking

Om te kunnen omgaan met mensen met een verstandelijke beperking is het niet alleen van belang om kennis te hebben van de verschillende niveaus. De omgang met deze mensen op hun niveau is van essentieel belang.

Gelet op de zorgopvatting omtrent de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, wordt uitdrukkelijk de begeleiding naast de lichamelijke zorg behandeld. Hierbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden rekening houdend met hun beperkingen. Naast de begeleiding en verzorging komt ook de psychosociale-, gedragsproblematiek en de communicatieve aspecten van de diverse niveau zorgvragers aan de orde.

Er wordt tijdens de training aandacht besteedt aan de theorie echter de praktijk staat voorop. Uw eigen rol speelt daarin een zeer grote rol.

Terug naar Trainingsaanbod