De dementerende zorgvrager

Artsen zeggen dat dementie niet een ziekte is, maar een syndroom. Dat wil zeggen dat dementie bestaat uit een verzameling van verschijnselen. Bij dementie wijzen deze verschijnselen er allemaal op dat denkprocessen niet meer goed verlopen. Het gaat bijvoorbeeld om geheugenverlies, moeite met aangeleerde vaardigheden en veranderingen in het gedrag.

Dementie komt vooral voor bij oudere mensen. Van de mensen boven de 80 jaar is ongeveer 30% dement. Met de stijgende vergrijzing wordt dementie dan ook een groot probleem!

In de training komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Omgaan met de dementerende zorgvrager
  • Verschillende vormen van dementie
  • Oorzaken van dementie
  • Symptomen van dementie
  • Specifieke aandachtspunten

Tijdens de training wordt de theorie behandeld echter de praktijk staat centraal.

 

Terug naar Trainingsaanbod