Oefen hanteringsgedachten

Iedereen heeft specifieke dingen die enorm veel spanning (woede of angst) oproepen. Die spanning wordt meestal getriggerd of in stand gehouden door uw stressvolle gedachten over de situatie. Het is in uw belang dat u uzelf kalm houdt op momenten dat u normaal gesproken uit uw vel knapt van boosheid, of het benauwd krijgt van de zenuwen. Vervang uw stressvolle gedachten daarom door antistressgedachten of hanteringsgedachten, waarmee u uzelf kunt toespreken.

Voorbeelden van hanteringsgedachten:

  • Rustig maar, je wint er niets mee als je kwaad wordt.
  • Laat ik diep ademhalen: het is zinloos om mijn dementerende moeder een lesje te willen leren.
  • Mijn collega heeft het recht om het niet met mij eens te zijn. Dat is niet het einde van de wereld.
  • Ik vind dit niet leuk, maar al die andere mensen in de file moeten ook naar hun werk.
  • Ook als ik gespannen ben, kan ik een presentatie geven.
  • Het is niet erg als ik even iets niet weet.
  • Mijn partner is niet verantwoordelijk voor mijn geluk; ik kan het leuk maken voor mezelf.

Bedenk een situatie die normaal gesproken enorm veel spanning bij u oproept. Schrijf vervolgens de stressvolle gedachten op die u daarbij hebt. Maak daarna een lijst met antistressgedachten waarmee u uzelf kunt helpen rustig te blijven en minder negatieve emoties te ervaren.

Stressvolle gedachten bevatten meestal woorden als ‘altijd’, ‘moeten’, ‘nooit’, ‘waarom’ en zijn veroordelend of beschuldigend van aard. Probeer deze woorden te vermijden en zo mild mogelijk te zijn tegenover uzelf en anderen.

Een voorbeeld:
Situatie
Mijn moeder bezorgt me schuldgevoelens omdat ik haar niet vaker opzoek.
Stressvolle gedachten
‘Ze manipuleert me altijd. Ze moet ophouden te verwachten dat ik haar leven inhoud geef.’
Antistressgedachten
‘Ik kan haar niet veranderen. Ik weet dat ze eenzaam is. Ik kan medelevend zijn en toch mijn grenzen stellen.’

Noteer in uw stressdagboek:
Uw situatie:
Uw stressvolle gedachten:
Uw hanteringsgedachten:

U kunt uzelf van tevoren toespreken als u weet dat u een stressvolle situatie tegemoet gaat, tijdens de situatie, en na afloop. Vergeet ook vooral dat laatste niet! Complimenteer uzelf met kleine successen, als het u gelukt is om rustiger te blijven dan normaal.