NU91, beroepsorganisatie van de verpleging en verzorging

Voor meer informatie kijk op www.nu91.nl

Verpleegkundigen en verzorgenden hebben een specifiek beroep dat om een specifieke belangenbehartiging vraagt.

NU’91 behartigt de belangen van haar 20.000 leden op deskundige, persoonlijke en (eigen)wijze. Het is een dynamische organisatie met korte lijnen naar de werkvloer. NU’91 heeft een landelijk bureau en vier districtsbureaus. De districtsmedewerkers zijn regelmatig te vinden in de instelling. Je komt hen tegen bij fusies, reorganisaties, ledenraadplegingen en actieperiodes. NU’91 kan rekenen op de steun van vele actieve vrijwilligers die met enthousiasme, kennis en vaardigheid veel werk verzetten.

Een beroepsorganisatie is meer dan alleen een vakbond. NU’91 maakt zich sterk voor de professionalisering en zelfstandigheid van verpleegkundigen en verzorgenden. Niet alleen het behartigen van arbeidsvoorwaardelijke belangen staat centraal. Minstens even belangrijk is de beroepsinhoud. NU’91 werkt bijvoorbeeld actief aan de beeldvorming en waardering van het beroep, de kwaliteit van het verpleegkundig/verzorgend onderwijs en wettelijke regels en kaders.