NSGK, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

Voor meer informatie kijk op www.nsgk.nl

Kinderen met een handicap of chronische ziekte zijn in de eerste plaats kinderen. Zij willen graag spelen, naar school en op vakantie gaan, net als andere kinderen. En als ze ouder worden willen ze graag uitgaan, op zichzelf wonen en een leuke baan vinden, net als leeftijdgenoten. Ze willen gewoon meedoen.

Dat kan, maar daarvoor zijn wel extra aanpassingen, begeleiding en zorg nodig. Een kind dat blind is kan met een aangepaste computer soms toch gewoon naar school, iemand in een rolstoel kan met een tillift gewoon zwemmen, en met een aangepaste bus en wat extra begeleiding kunnen kinderen met een handicap ook op vakantie. Met een beetje hulp is dus heel veel mogelijk. De NSGK helpt door bij te dragen aan de financiering daarvan.

Daarnaast probeert de NSGK de beeldvorming rondom kinderen en jongeren met een handicap bij te stellen. Want vooroordelen en onwetendheid in de samenleving zijn voor kinderen met een handicap de grootste belemmering om mee te doen. Door vooroordelen weg te nemen helpen we deze kinderen een plekje te veroveren in onze maatschappij.

Zo ontwikkelt en ondersteunt de NSGK al sinds 1950 initiatieven voor kinderen en jongeren met een beperking, met name op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Juist in een tijd waarin de overheid lijkt terug te treden, is die steun van groot belang. De NSGK helpt kinderen en jongeren tot 30 jaar in Nederland, met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap of met een chronische ziekte. Zodat zij met hun beperking toch volwaardig kunnen leven. De NSGK is onafhankelijk en kan haar werk doen dankzij giften en donaties.

Voor meer informatie kijk op www.nsgk.nl