NJI, Nederlands Jeugdinstistuut

Voor meer informatie kijk op www.nji.nl

Voor wie?
Het Nederlands Jeugdinstituut werkt voor professionals, bestuurders en ambtenaren op het gebied van:

  • Jeugdgezondheidszorg, opvang, educatie en jeugdwelzijn
  • Opvoedingsondersteuning, jeugdzorg, jeugdbescherming, en
  • Aangrenzende werkvelden, zoals onderwijs, justitie en internationale jongerenprojecten.

Maar ook andere belangstellenden kunnen terecht bij het Nederlands Jeugdinstituut.

Samenwerking bevorderen
Verschillende instellingen voor jeugd en gezin verrichten uiteenlopende taken: achterstandsbestrijding, ontwikkelingsstimulering, (opvoedings)ondersteuning, preventie, behandeling, en uitvoering van sancties. Daarmee beschikken kinderen, jongeren en opvoeders over een rijk scala van instanties die hen diensten en ondersteuning kunnen bieden.
Het Nederlands Jeugdinstituut wil de samenwerking bevorderen tussen de uiteenlopende jeugdsectoren. Daarom geven we onder andere een tijdschrift uit voor de gehele sector van jeugdzorg en -welzijn: ‘Jeugd & Co Kennis’. Dat kwartaalblad verschijnt sinds april 2007. Daarnaast vindt u op deze website (de toegang tot) informatie over vele jeugdthema’s – van kinderopvang tot jeugd en media, van de brede school tot jeugdzorg.