NIVEL, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

Voor meer informatie kijk op www.nivel.nl

Het NIVEL als onderzoeksinstituut
Het NIVEL is het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Er vindt toegepast beleidsonderzoek plaats voor beleidsmakers in de gezondheidszorg. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op projectbasis. Onderzoeksgegevens worden gebruikt door een groot aantal partijen, afkomstig uit de overheid en (koepels van) zorgverzekeraars, beroepsgroepen, zorginstellingen en patiënten- en consumentenorganisaties.
Het NIVEL had in 2007 een omzet van 11miljoen Euro. Ongeveer een derde deel daarvan is als basissubsidie afkomstig van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het meeste onderzoek vindt plaats met projectsubsidies. Bij het NIVEL werken ongeveer 200 mensen.
Het NIVEL streeft expliciet naar optimale maatschappelijke en wetenschappelijke kwaliteit van haar onderzoek. Het NIVEL is met ingang van december 2001 volledig ISO-9001:2000-gecertificeerd.

NIVEL-onderzoek
Het NIVEL onderzoekt de effectiviteit en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en de (relaties tussen) de verschillende partijen in de zorg: zorgaanbieders, zorggebruikers, zorgverzekeraars en de overheid. Het NIVEL onderzoekt ook de Europese gezondheidszorg. NIVEL-onderzoek is multidisciplinair, onafhankelijk, toegepast, actueel, betrouwbaar, openbaar en beleidsrelevant. Het onderscheidt zich van veel universitair onderzoek doordat het eerder probleemgestuurd en toepassingsgericht is dan disciplinegebonden.
Het NIVEL streeft naar daadwerkelijk gebruik van de resultaten van zijn gezondheidszorg-onderzoek door ze breed te verspreiden. Alle rapporten van het NIVEL zijn openbaar. Het NIVEL kent een publicatieplicht

Voor meer informatie kijk op www.nivel.nl