Niet Aangeboren Hersenletsel

In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 130.000 (nieuwe) mensen te maken met hersenletsel, als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of operatie (bron Hersenstichting Nederland). Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) heeft een enorme impact waarbij de gevolgen van persoon tot persoon verschillen.

De bejegening en communicatie dient volledig aan te sluiten bij de behoeften van zowel de cliënt als partner, familie en andere relaties van de cliënt.

Voorafgaand aan de training ontvangt iedere deelnemer een schrijven met een aantal, op de training gerichte, vragen. De antwoorden op deze vragen worden door Care for Level in de training verwerkt.

In de training komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Theorie Niet Aangeboren Hersenletsel
  • Werking van de hersenen
  • Omgaan met cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel
  • Stimuleren van zelfredzaamheid
  • Verschillende benaderingswijzen
  • Communicatie en bejegening met cliënten en familie/mantelzorgers
  • Casuïstiek uit de praktijk

 

Terug naar Trainingsaanbod