Mikado, kenniscentrum interculturele zorg

Voor meer informatie kijk op www.mikadonet.nl

Interculturele zorg
Mikado is het landelijke kenniscentrum voor interculturele zorg. Wij adviseren en helpen bij het toegankelijk maken en houden van zorg voor iedereen, ongeacht etnische of culturele achtergrond. Of u nu werkzaam bent in de geestelijke gezondheidszorg, somatische zorg, het maatschappelijk werk, gehandicaptenzorg, jeugdhulpverlening, ouderenzorg, onderwijs of justitie; overal krijgt u te maken met mensen met verschillende culturele achtergronden. Die verschillen in achtergronden vragen soms om een andere benadering. Soms weten mensen zorgvoorzieningen onvoldoende te vinden, ontstaan er communicatieproblemen of is er een gebrek aan interculturele methodieken. Mikado kan in zulke gevallen adviseren en oplossingen aanreiken. Dat doen wij zowel op zorginhoudelijk als beleidsmatig gebied.

Samenwerken
Mikado werkt intensief samen met zowel organisaties als individuele personen. Daarbij maken we graag gebruik van ons uitgebreide landelijke netwerk van specialisten op gebied van interculturele zorg. Ook staan wij in contact met wetenschappers en kenniscentra in het buitenland. Vaak is er elders al kennis of ervaring opgedaan. Door effectieve samenwerking en kennisdeling hoeven we het wiel niet nog eens uit te vinden.

Kennis: wetenschap én praktijk
Aandacht voor culturele diversiteit heeft in de loop der jaren veel goede werkwijzen opgeleverd voor een betere én beter toegankelijke zorgverlening. Uiteenlopende zorg- en beleidsterreinen in binnen- en buitenland, ontwikkelden interculturele behandelmethoden, preventieve interventies en interculturalisatie-instrumenten. Actuele kennis is van het grootste belang bij de ontwikkeling van effectieve interculturele zorg. Mikado ondersteunt en faciliteert niet alleen wetenschappelijk onderzoek maar legt ook praktijkkennis vast in onder andere haar Good Practice-reeks. Via publicaties, internet en verschillende bijeenkomsten zorgt Mikado voor verspreiding van al deze vormen van kennis en informatie

Concrete oplossingen
Mikado vormt een toegangspoort tot interculturele kennis, expertise en informatie. Doelgerichte informatie, direct inzetbare kennis voor zowel individuele medewerkers, als staf en directie. Onze experts bieden concrete oplossingen gebaseerd op jarenlange ervaring met interculturalisatie en kennis uit de praktijk. Ook stimuleren wij kennisuitwisseling en discussie binnen verschillende vakgebieden door middel van debatten en congressen.

Kijk hier voor een overzicht van onze verschillende activiteiten, producten en diensten of vraag de brochure aan.

Voor meer informatie kijk op www.mikadonet.nl