Kies Beter, wijst u de weg in de zorg

Voor meer informatie kijk op www.kiesbeter.nl

Kwaliteitskeurmerken
Zorgorganisaties moeten goede kwaliteit bieden. Hiervoor is ook een wet opgesteld: de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Deze wet zegt dat alle zorginstellingen ‘verantwoorde zorg’ (dus goede kwaliteit) moeten leveren.

Als organisaties weten hoe zij scoren op kwaliteit, zijn zij ook beter in staat om de kwaliteit te verbeteren.

Om te zorgen dat zorginstellingen kwaliteit leveren, moet duidelijk zijn wat kwaliteit is. Op dit onderdeel Verpleging en verzorging kunt u van verschillende instellingen een kwaliteitskaart bekijken. Daarnaast kan een instelling een kwaliteitskeurmerk hebben. Er zijn verschillende kwaliteitskeurmerken. Deze keurmerken geven aan wat kwaliteit inhoudt en hoe de kwaliteit gemeten wordt.

  • HKZ keurmerk
  • HKZ opstapcertificaten 1 en 2
  • ISO
  • Keurmerk PDL
  • MIK-V
  • Perspekt keurmerk

Voor meer informatie kijk op www.kiesbeter.nl