IKC Net, Kennisnetwerk integrale kankercentra

Voor meer informatie kijk op www.iknl.nl

Integraal Kankercentrum Nederland

IKNL is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor professionals en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg. IKNL bundelt meer dan 25 jaar ervaring en heeft tot doel de kwaliteit van de oncologische en palliatieve ketenzorg te verbeteren. Om dat te bereiken verzamelen wij landelijk data, doen wij onderzoek, leveren we een palet aan producten en diensten en bieden we regionaal ondersteuning op maat.