HKZ, Stichting harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector

Voor meer informatie kijk op www.hkz.nl

HKZ is een kwaliteitsinstituut. Wij stellen kwaliteitsnormen op voor een groot aantal branches in Zorg en Welzijn. Dat doen wij samen met een groot aantal deskundigen vanuit zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders die hun input leveren.

Stichting HKZ stimuleert werken aan kwaliteit vanuit het perspectief van de consument. Centraal daarin staat het HKZ Keurmerk. Het HKZ Keurmerk bewijst én waarborgt de kwaliteit van de geleverde zorg.
Een organisatie met een HKZ Keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Basis voor beter
Aan het HKZ-keurmerk liggen HKZ-normen ten grondslag. Deze normen hebben de internationaal erkende ISO 9001:2000-normen als basis en omvatten daarnaast branchespecifieke eisen.

De HKZ-normen zijn gericht op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Ze komen tot stand in overleg met deskundigen uit de branche en worden getoetst door een onafhankelijke certificatie-instelling (CI), welke een overeenkomst heeft met Stichting HKZ en daartoe geaccrediteerd is door de RvA (Raad voor Accreditatie).

Het HKZ-certificaat is drie jaar geldig, waarbij het kwaliteitssysteem jaarlijks door de Certificerende Instelling wordt getoetst.

Voor meer informatie kijk op www.hkz.nl