GGZ Nederland

Over GGZ Nederland
Een kwart van de Nederlandse bevolking heeft jaarlijks een psychische stoornis. Bijna 800.000 mensen doen daarom ieder jaar een beroep op de geestelijke gezondheidszorg. Veertig procent van de Nederlanders wordt ooit in het leven met een psychische stoornis geconfronteerd. De top tien van ziekten met de grootste ziektelast (RIVM, 2005) presenteert maar liefst vier psychische stoornissen, namelijk angststoornissen, stemmingstoornissen, verslaving en dementie. Sommige psychische stoornissen, zoals bijvoorbeeld schizofrenie, behoren tot de meest kostbare ziekten in Nederland.

Grote uitdagingen in GGZ
De geestelijke gezondheidszorg (ggz) is de verzamelnaam voor alle gezondheidszorgactiviteiten die gericht zijn op de preventie en behandeling van psychische stoornissen. De ggz staat voor grote uitdagingen. Voor een deel gaat het om relatief nieuwe uitdagingen zoals:

  • De roep om effectievere zorg voor jeugdigen met meervoudige problematiek;
  • De veranderende opvattingen over dwang en drang;
  • De positie van chronisch psychisch zieken en hun maatschappelijke participatie.

Wat doet GGZ Nederland?
In Nederland wordt bijna negentig procent van alle geestelijke gezondheidszorg aangeboden vanuit instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. GGZ Nederland is de vereniging van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Met ongeveer honderd leden zijn we de grootste werkgeversorganisatie in de geestelijke gezondheidszorg. De ggz-sector is goed voor een omzet van vier miljard euro en biedt werk aan 70.000 mensen.
GGZ Nederland is een professionele organisatie die zich inzet voor een betere profilering van de branche. Ook zet zij zich in voor een passende maatschappelijke erkenning voor een sector die economisch en sociaal belangrijk is.
De geestelijke gezondheidszorg bepaalt mede het gezicht van Nederland en maakt een gezonde samenleving mogelijk. Zonder deze zorg komt de deelname in de samenleving van grote groepen Nederlanders in het gedrang.
Maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg volgen elkaar snel op. GGZ Nederland draagt graag bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen op het gebied van arbeidsparticipatie, opvoeding, volkshuisvesting en opleidingsbeleid voor de gezondheidszorg.

Voor meer informatie kijk op www.ggznederland.nl