Gezondheidsraad

Voor meer informatie kijk op www.gezondheidsraad.nl

De Ge­zond­heids­raad is een on­af­han­ke­lijk we­ten­schap­pe­lijk ad­vies­or­gaan. Het is onze taak om de re­ge­ring en par­le­ment te ad­vi­se­ren op het gebied van de volks­ge­zond­heid en het ge­zond­heids(zorg)on­der­zoek.