Evalueer uw stressbalans

Om beter te kunnen omgaan met dagelijkse spanningen zou u zicht moeten krijgen op de momenten dat u stress ervaart. Houd de komende twee weken dus een stressdagboekje bij. Een voorbeeld staat hieronder.

Achter uw stressreactie geeft u de mate waarin u last had van stress aan met een cijfer tussen 0 en 10. 10 betekent dat u heel erg gestrest was; 0 dat u helemaal geen spanning voelde. Achter de stressbron relativeert u het belang van deze gebeurtenis. De dood van een dierbare, een levensbedreigende ziekte of een enorme financiële tegenslag krijgt een 9 of een 10. ‘Vergeten boter te kopen’ krijgt een 1.

Vraag uzelf na het invullen af: ‘Klopt de stress die ik ervaar met het belang van deze situatie?’ Een emotionele uitbarsting als u een boek niet kunt vinden, betekent dat u niet in balans bent.