EADV Magazine, een vakblad voor diabetesverpleegkundigen

Voor meer informatie kijk op www.bsl.nl

Omschrijving
EADV Magazine
is het vakblad voor de diabeteszorgverlener. Om de diabetesverpleegkundigen, praktijkondersteuners en verpleegkundig specialisten in de eerste lijn te ondersteunen bij de uitoefening van hun werkzaamheden is er in het EADV Magazine veel aandacht voor ontwikkelingen in de diabeteszorg op verpleegkundig niveau. Naast praktische artikelen om de zorg te structuren krijgt Evidence Based Nursing ruim aandacht.

Voor diabetesverpleegkundigen, praktijkondersteuners en verpleegkundig specialisten in de eerste lijn.