E-learning Plus

Mensen beter en anders laten leren, dat is de ambitie van .

Het is noodzakelijk dat het personeel op de werkvloer goed geschoold is. Dit kost veel geld en tijd. Veel organisatie zoeken daarom naar een oplossing om deze kosten te drukken.

Vindt u e-learning (te) duur en (net) niet aansluiten bij uw organisatie? Het kan anders!

E-learning Plus

E-learning Plus is een moderne manier van trainen waarbij er rekening wordt gehouden met uw wensen bij de ontwikkeling van de e-learning modules. Care for Level ontwikkelt iedere training op maat met de terminologie zoals bij uw organisatie gebruikelijk is. Ook is het mogelijk uw eigen teksten en afbeeldingen te verwerken in de e-learning modules.

Uw organisatie krijgt een aparte sectie op deze website welke uitsluitend, na registratie, toegankelijk is voor uw medewerkers.

Binnen de beschermde omgeving van Care for Level Opleidingscentrum kan er gekozen worden voor de volgende mogelijkheden:

  • Ontwikkeling trainingsmodules
  • Downloadlink voor de modules in PDF-formaat
  • Gebruik van diverse media zoals: afbeeldingen, video’s, etc.
  • Gebruik van de Vilans KICK-protocollen
  • Eindtoetsen

Heeft uw organisatie een eigen LMS? De door Care for Level ontwikkelde e-learning modules kunnen daarin volledig geïntegreerd worden.

Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van de praktische toetsing door Care for Level van de voorbehouden en risicovolle handelingen.

Indien u zich registreert op de website kunt u o.a. een demo van een training Diabetes mellitus bekijken.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Care for Level is hét bureau dat gespecialiseerd is in het op maat verzorgen van trainingen voor uitvoerende medewerkers en hun direct leidinggevenden binnen zorginstellingen.

Care for Level is gespecialiseerd in verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg, zorg voor cliënten met een verstandelijke beperking en thuiszorg. In alle trainingen speelt de bejegening een prominente rol.

Alle trainingen van Care for Level zijn door de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden geaccrediteerd.

Daarnaast is Care for Level opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Dit betekent dat Care for Level voldoet aan de kwaliteitseisen die dit overheidsregister stelt aan opleidingsinstituten. Al onze activiteiten zijn vrijgesteld van BTW.