Dementie bij cliënten met het Downsyndroom

De levensverwachting van cliënten met Downsyndroom is in de afgelopen honderd jaar spectaculair toegenomen. Ongeveer de helft van deze cliënten wordt tegenwoordig 60 jaar of ouder.

Bij cliënten met het Downsyndroom komt de ziekte van Alzheimer relatief vaak voor. Onderzoek heeft uitgewezen dat 11 % van de cliënten met het Downsyndroom in de leeftijd van 40 tot 49 jaar de ziekte van Alzheimer heeft, en dat dit percentage elke tien levensjaren verdubbelt. In de leeftijdscategorie 60 tot 70 jaar betekent dit dat 44 % de ziekte van Alzheimer heeft.

De training Dementie bij cliënten met het Downsyndroom gaat in op de specifieke problematiek waarmee u als zorgverlener mee kan worden geconfronteerd.

Voorafgaand aan de training ontvangt iedere deelnemer een schrijven met een aantal, op de training gerichte, vragen. De antwoorden op deze vragen worden door Care for Level in de training verwerkt. Tijdens de training kunnen er, op basis van de ingebrachte casuïstiek, rollenspellen gedaan worden.

In de training komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Omgaan met de ouder wordende cliënt algemeen
  • Theorie en achtergronden van dementie
  • Kenmerken van de lichamelijke aspecten
  • Kenmerken van de sociale aspecten
  • Kenmerken van de psychische aspecten
  • Omgaan met cliënten met dementie en het Downsyndroom
  • Rollenspellen op basis van, de door de deelnemers, ingebrachte casuïstiek

 

Terug naar Trainingsaanbod