De nieuwste medische inzichten in eenvoudige taal

Voor meer informatie kijk op www.leesbaaronderzoek.nl

Op LeesbaarOnderzoek.nl staan samenvattingen in begrijpelijke taal van internationaal medisch wetenschappelijk onderzoek. Patiënten en andere geïnteresseerden kunnen op die manier op de hoogte blijven van de nieuwste medische inzichten. LeesbaarOnderzoek.nl slaat zo een brug tussen onderzoeker en patiënt.

Momenteel worden de resultaten van medisch-wetenschappelijk onderzoek vaak in wetenschappelijke vaktijdschriften gepubliceerd. Maar die zijn niet altijd toegankelijk voor het Nederlandse publiek, ook vanwege de moeilijke wetenschappelijke taal waarin ze geschreven worden. LeesbaarOnderzoek.nl maakt de resultaten van medisch-wetenschappelijk onderzoek daarentegen makkelijk toegankelijk voor patiënten en andere geïnteresseerden. Daarmee draagt het bij aan een grotere verspreiding van deze gespecialiseerde kennis.

LeesbaarOnderzoek.nl is meer dan alleen een nieuwssite met resultaten van medisch-wetenschappelijk onderzoek. De resultaten van elk onderzoek worden ook in perspectief geplaatst en zo nodig genuanceerd. Wat voegt dit onderzoek toe aan wat we al wisten? Wat betekent dit voor de patiënt? LeesbaarOnderzoek.nl probeert dat helder te maken voor de bezoekers.

Bezoekers van LeesbaarOnderzoek.nl kunnen na registratie bij elke Nederlandstalige samenvatting ook het oorspronkelijke Engelstalige wetenschappelijk artikel downloaden. Als bezoekers daar behoefte aan hebben kunnen ze zich op die manier verder verdiepen in het betreffende onderzoek. Op dit moment zijn de oorspronkelijke wetenschappelijke artikelen gratis te downloaden.

LeesbaarOnderzoek.nl is een initiatief van het Diabetes Fonds, de ministeries van VWS en OCW, en de uitgeverijen Springer en Elsevier. Momenteel zijn er alleen artikelen over diabetes te vinden die zijn gepubliceerd in vaktijdschriften van deze uitgeverijen.  Alle Nederlandstalige samenvattingen over diabetes zijn geschreven door het Diabetes Fonds. Na de pilotfase (eind 2010) kunnen ook andere gezondheidsfondsen aansluiten bij LeesbaarOnderzoek.nl. Zij kunnen dan samenvattingen plaatsen over wetenschappelijk onderzoek naar andere aandoeningen.

Voor meer informatie kijk op www.leesbaaronderzoek.nl