CG Raad, chronisch zieken en gehandicapten raad Nederland

Voor meer informatie kijk op www.cg-raad.nl

Collectieve belangenbehartiging
Mensen met een chronische ziekte of een handicap hebben veel gemeenschappelijke belangen. Voorbeelden hiervan zijn de aanspraak op goede medische voorzieningen, woningaanpassingen en gelijke kansen in het onderwijs en bij het vinden van werk. Dit zijn voor een volwaardig burgerschap cruciale voorwaarden.
Wanneer de belangen één specifieke handicap of chronische ziekte overstijgen, is de CG-Raad de organisatie die de collectieve belangen behartigt. De wensen van de achterban bepalen onze inzet. Juist door landelijk de krachten te bundelen kan de CG-Raad een sterke gesprekspartner zijn voor overheid, politiek, zorgverleners, dienstverleners en het bedrijfsleven. We werken zoveel mogelijk samen met bondgenoten.

De collectieve belangenbehartiging is verdeeld over de terreinen:

  • Werk, sociale zekerheid, belastingen en inkomen
  • Volksgezondheid, welzijn en sport
  • Mobiliteit en toegankelijkheid
  • Onderwijs
  • Emancipatie, empowerment en non-discrimimatie
  • Informatievoorziening en beeldvorming