CCE, Centrum voor Consultatie en Expertise, voor mensen met een bijzonder zorgvraag

Voor meer informatie kijk op www.cce.nl

Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) wil mensen met een bijzondere zorgvraag een menswaardig bestaan geven. Het CCE komt in actie als er sprake is van gedragsproblemen of als de kwaliteit van leven ernstig wordt aangetast. Wanneer reguliere zorgverleners geen oplossing meer hebben voor cliënten in de langdurige zorg, zet het CCE onafhankelijke deskundigen in. Zij bieden advies en ondersteuning op maat. Dit geeft mensen nieuwe mogelijkheden en perspectief. De opgedane kennis en ervaring draagt het CCE over aan zorgverleners voor een betere kwaliteit van de zorg. Het CCE bestaat uit vijf regionale vestigingen en een landelijk bureau.