Calibris

Voor meer informatie kijk op www.calibris.nl

Kenniscentrum Calibris, voorheen de OVDB, is verantwoordelijk voor de erkenning van leerbedrijven en voor het onderhoud van de kwalificatiestructuur voor de sectoren Zorg, Welzijn en Sport. In het verlengde van deze wettelijke taken ligt een expertise die veel meer omvat.

Ons doel
Calibris verkent de markt. Werkt doelbewust samen met andere kenniscentra. Brengt betrokken partijen bijeen in regionale netwerken en convenanten. Initieert maatschappelijk relevante projecten. Ontwikkelt effectieve en innovatieve oplossingen. Al deze inspanningen zijn gericht op één gemeenschappelijk doel: meer balans en dynamiek op de arbeidsmarkt. Dat lukt alleen door in te spelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Zo levert Calibris een waardevolle bijdrage om beroepspraktijk en beroepsonderwijs soepel op elkaar te laten aansluiten.

Onmisbare schakel
Calibris heeft de kennis en ervaring om een brug te slaan tussen school en leerbedrijf, tussen werkgever en werknemer, tussen opleiding en loopbaan, tussen overheid en bedrijfsleven. In deze rol als intermediair ligt een belangrijk deel van onze toegevoegde waarde. De kenniseconomie moet het hebben van een goed opgeleide beroepsbevolking. En wij doen er alles aan om de hiervoor noodzakelijke innovaties te stimuleren en te faciliteren.

Ruime taakopvatting
Het beroepsonderwijs vormt een dynamische omgeving die niet onberoerd gebleven is door alle maatschappelijke veranderingen. Hierdoor zijn de publieke taken van de kenniscentra de laatste jaren aanzienlijk verbreed. Bij Calibris houdt het werk in elk geval niet op bij de juiste hoeveelheid stageplaatsen en voldoende aanbod van gekwalificeerd personeel. Onze bemoeienis strekt zich uit tot de zogeheten ‘éducation permanente’ van de werkende mens. Of zoals wij zeggen: een leven lang leren.

Voor meer informatie kijk op www.calibris.nl