Beroepsvereniging Werveling

Voor meer informatie kijk op www.werveling.nl

De zorg voor mensen met een verstandelijke handicap is volop in beweging. De ene ontwikkeling is nog niet afgerond of de volgende verandering kondigt zich al aan. Dit alles heeft vanzelfsprekend verregaande gevolgen voor de kwaliteit van zorg, voor de beroepsinhoud en voor de positie van verpleegkundigen en verzorgenden in deze sector.

Elk werkveld laat zich vertegenwoordigen door een eigen beroepsvereniging. Werveling is als beroepsvereniging het aanspreekpunt namens de verpleegkundigen en verzorgenden in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Via Werveling weegt jouw stem mee in de beroepsinhoudelijke en politieke besluitvorming. Zorg dat je stem wordt gehoord.