Actiz, organisatie van zorgondernemers

Voor meer informatie kijk op www.actiz.nl

ActiZ zet zich in voor succesvol en kansrijk ondernemerschap in de markt van zorg, wonen, welzijn, preventie en daaraan verwante diensten.

Zorgondernemers worden gedreven door de passie om mensen zorg- en dienstverlening te leveren. Daarmee willen ze iets toevoegen aan de kwaliteit van het leven van cliënten. Om effectief te kunnen ‘ondernemen voor mensen’ moeten zorgondernemers zich volledig kunnen richten op de wensen en de keuzes van cliënten. Eén van de belangrijkste voorwaarden daarvoor is een directe betaalrelatie tussen cliënt en zorgondernemer.