Home

Hoe kan Care for Level uw organisatie helpen?

Care for Level is hét bureau dat gespecialiseerd is in het op maat verzorgen van trainingen voor uitvoerende medewerkers en hun direct leidinggevenden binnen zorginstellingen. Care for Level is gespecialiseerd in verpleeghuiszorg, zorg voor cliënten met een verstandelijke beperking en thuiszorg. In alle trainingen speelt de bejegening een prominente rol.

Daarnaast kan Care for Level een actieve rol spelen bij de coaching van medewerkers.

Care for Level zal voor de te verzorgen trainingen voor uw organisatie zorgdragen voor accreditatie bij de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden

 

Care for Level is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs en voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Al onze activiteiten zijn vrijgesteld van BTW.

Medewerkers van zorginstellingen moeten bevoegd en bekwaam zijn in Voorbehouden en Risicovolle Handelingen (VRH). Maar hoe organiseert u VRH-scholingen met steeds minder mensen en middelen?

De behoefte aan ondersteuning kan zeer divers zijn:

 • Klassikale scholing
 • Ondersteuning bij de praktische toetsing
 • E-learning
 • Spoedeisende trainingsvraagstukken

Bij al deze zaken kan Care for Level een rol hebben waarbij volledig wordt uitgegaan van uw wensen en behoeften. Het gaat namelijk om uw scholingsvraagstukken!

Aspecten waarmee Care for Level zoveel mogelijk aansluit bij uw behoefte zijn:

 • Training en/of praktische toetsing op een door u gewenste locatie, dit betekent minder reis- en verlettijd
 • Training en/of praktische toetsing op een door u gewenste tijd, dus buiten de pieken van de zorg
 • Praktische toetsing volgens een toetsingsschema voor zo weinig mogelijk verleturen
 • Praktische toetsing met uw protocollen
 • Deelnemers kunnen bij een training en/of praktische toetsing vooraf casuïstiek en vragen insturen
 • Persoonlijke aandacht voor de individuele deelnemer en organisatie
 • Flexibiliteit en snelheid van handelen op momenten dat het noodzakelijk c.q. wenselijk is