Trainingsaanbod

Care for Level heeft een trainingsaanbod op maat voor zorginstellingen. Wij zijn gespecialiseerd in trainingen voor uitvoerende medewerkers en hun direct leidinggevenden. In alle trainingen speelt de bejegening een prominente rol.

Bij de praktische toetsing van de voorbehouden en risicovolle handelingen maken wij gebruik van de protocollen van uw organisatie of van de protocollen van Vilans.

Het aanbod van Care for Level van A tot Z. Staat de door u gewenste training niet in het overzicht, neem vrijblijvend contact met ons op. Wij ontwikkelen namelijk ook trainingen op maat.

Toewijzing van het aantal accreditatiepunten is conform de voorwaarden van de V&VN.

De door Care for Level verzorgde trainingen zijn door de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden geaccrediteerd.

Care for Level is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Dit betekent dat Care for Level voldoet aan de kwaliteitseisen die dit overheidsregister stelt aan opleidingsinstituten. Al onze activiteiten zijn vrijgesteld van BTW.

Medewerkers van moeten bevoegd en bekwaam zijn in Voorbehouden en Risicovolle Handelingen (VRH). Maar hoe organiseert u VRH-scholingen met steeds minder mensen en middelen?

De behoefte aan ondersteuning kan zeer divers zijn:

 • Klassikale scholing
 • Ondersteuning bij de praktische toetsing
 • E-learning
 • Spoedeisende trainingsvraagstukken

Bij al deze zaken kan Care for Level een rol hebben waarbij volledig wordt uitgegaan van uw wensen en behoeften. Het gaat namelijk om uw scholingsvraagstukken!

Aspecten waarmee Care for Level zoveel mogelijk aansluit bij uw behoefte zijn:

 • Training en/of praktische toetsing op een door u gewenste locatie, dit betekent minder reis- en verlettijd
 • Training en/of praktische toetsing op een door u gewenste tijd, dus buiten de pieken van de zorg
 • Praktische toetsing volgens een toetsingsschema voor zo weinig mogelijk verleturen
 • Praktische toetsing met uw protocollen
 • Deelnemers kunnen bij een training en/of praktische toetsing vooraf casuïstiek en vragen insturen
 • Persoonlijke aandacht voor de individuele deelnemer en organisatie
 • Flexibiliteit en snelheid van handelen op momenten dat het noodzakelijk c.q. wenselijk is